NIEUW PROJECT VOOR STEF VAN DELFT

In opdracht van Vaessen Algemeen Bouwbedrijf

Het definitief ontwerp is een uitwerking van het programma van eisen zoals opgesteld met de belangrijkste gebruikers. Ten opzichte van het programma van eisen is het verhoogde podium vervallen ten gunste van meer multifunctionaliteit van de zaal en de podiumvoorziening als vlakke vloer theater uitgewerkt. Wethouder Marcel Verweij:  “In dit traject is intensief samengewerkt met de architect en bouwer en is met name aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid en exploitatiemogelijkheden. In dit kader hebben de hoofdgebruikers (Cultureel Forum, Stichting Cultuur en Theater Vianen SCTV, Scato en de Sportraad) op diverse wijzen de mogelijkheid gehad de stukken te zien en input te leveren. Hier hebben zij ook dankbaar en veelvuldig gebruik van gemaakt. Het definitief ontwerp heeft hun instemming. Het definitief ontwerp is tevens besproken met het Gehandicaptenoverleg GOV en heeft ook hun instemming.”