NIEUW PROJECT VOOR STEF VAN DELFT

In opdracht van Tankens Andel BV.

Op de bestaande locatie komt een sporthal met vier zaaldelen, een dojo voor de judoka’s, een aanbouw voor de turners en een bescheiden inpandige horecagelegenheid. De bestaande hal zal waarschijnlijk al in juli gesloopt worden, de sportzaal blijft staan totdat de nieuwbouw klaar is. Scholen voor hun gymlessen en overige sporters kunnen daar tijdens de bouw van de nieuwe hal dan nog terecht.

De gemeente gaat nog een informatiebijeenkomst organiseren voor omwonenden en huidige en toekomstige gebruikers van de nieuwe Werft.