NIEUW PROJECT VOOR STEF VAN DELFT

In opdracht van Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V.

Sportieve en uitdagende ontmoetingsplekken met uitstraling creëren. Dat is het doel van de grootscheepse renovatie van De Ganzenwiel.